گلسا

گلهای ریز و ظریفش در کنار یکدیگر به خوبی نشسته و ترکیب شده و تداعی کننده تولد دوباره بهاری و تنیدن روح و حس خاص این فصل، با جسم و جان آدمی است.ترکیب تماشایی ده ها گل یاس زیبا همراه با درخشندگی حیرت انگیز سنگهای زیرکونیا این اثر خاص را بوجود آورده است.

گلسا

گلهای ریز و ظریفش در کنار یکدیگر به خوبی نشسته و ترکیب شده و تداعی کننده تولد دوباره بهاری و تنیدن روح و حس خاص این فصل، با جسم و جان آدمی است.ترکیب تماشایی ده ها گل یاس زیبا همراه با درخشندگی حیرت انگیز سنگهای زیرکونیا این اثر خاص را بوجود آورده است.

مشخصات محصول

عیار سطح محصول سایز وزن نوع سنگ رنگ
دستبند 750 مات و براق 1 الی 4 (21/130 گرم) زیرکونیا زرد و سفید
انگشتر 750 مات و براق 50 الی 60 (7/900 گرم) زیرکونیا زرد و سفید
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

دستبند انگشتر
عیار 750 750
سطح محصول مات و براق مات و براق
سایز 1 الی 4 50 الی 60
وزن (21/130 گرم) (7/900 گرم)
نوع سنگ زیرکونیا زیرکونیا
رنگ زرد و سفید زرد و سفید
+E


20% درخشندگی بیشتر