کارتیه

تکرار موتیف های هنرمندانه و اشاره های بی انتهای هر کدام چشم را نوازش میدهند و عقل را مدهوش می نمایند. تکرار موتیف های بی آلایش ترکیب فوق العاده با کنتراست های معنی دار بافت.

کارتیه

تکرار موتیف های هنرمندانه و اشاره های بی انتهای هر کدام چشم را نوازش میدهند و عقل را مدهوش می نمایند. تکرار موتیف های بی آلایش ترکیب فوق العاده با کنتراست های معنی دار بافت.

مشخصات محصول

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
دستبند 750 براش 1 الی 4 (15/3) گرم شکلاتی و رزگلد
انگشتر 750 براش 50 الی 60 (3/81) گرم شکلاتی و رزگلد
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

دستبند انگشتر
عیار 750 750
سطح محصول براش براش
سایز 1 الی 4 50 الی 60
وزن ( 15/3 گرم) (3/81 گرم)
رنگ شکلاتی و رزگلد شکلاتی و رزگلد
+E


20% درخشندگی بیشتر