مشخصات محصول(نیم ست پرند)

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
مدال 750 مات و براق (5/070گرم) زرد، رزگلد، زرد و مشکی، زرد و سفید
انگشتر 750 مات و براق 50 الی 60 (3/220گرم) زرد، رزگلد، زرد و مشکی، زرد و سفید
گوشواره 750 مات و براق (5/120گرم) زرد، رزگلد، زرد و مشکی، زرد و سفید
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

مدال انگشتر گوشواره
عیار 750 750 750
سطح محصول مات و براق مات و براق مات و براق
سایز 50 الی 60
وزن (5/070گرم) (3/220گرم) (5/120گرم)
رنگ زرد، رزگلد، زرد و مشکی، زرد و سفید زرد، رزگلد، زرد و مشکی، زرد و سفید زرد، رزگلد، زرد و مشکی، زرد و سفید
+E


20% درخشندگی بیشتر