مشخصات محصول(نیم ست پاپیون)

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
مدال 750 براق (3/3گرم) رزگلد و سفید- زرد و سفید
انگشتر 750 براق 50 الی 60 (3/43گرم) رزگلد و سفید- زرد و سفید
گوشواره 750 براق (4/3گرم) رزگلد و سفید- زرد و سفید
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

مدال انگشتر گوشواره
عیار 750 750 750
سطح محصول براق براق براق
سایز 50 الی 60
وزن (3/3گرم) (3/43گرم) (4/3گرم)
رنگ رزگلد و سفید- زرد و سفید رزگلد و سفید- زرد و سفید رزگلد و سفید- زرد و سفید
+E


20% درخشندگی بیشتر