مشخصات محصول(نیم ست نوشین مارکیز)

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
مدال 750 مات و براق (3/500گرم) زرد
انگشتر 750 مات و براق 50 الی 60 (2/810گرم) زرد
گوشواره 750 مات و براق (4/890گرم) زرد
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

مدال انگشتر گوشواره
عیار 750 750 750
سطح محصول مات و براق مات و براق مات و براق
سایز 50 الی 60
وزن (3/500گرم) (2/810گرم) (4/890گرم)
رنگ زرد زرد زرد
+E


20% درخشندگی بیشتر