مشخصات محصول(نیم ست شادی2)

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
مدال 750 مات و براق (3/810گرم) رزگلد و شکلاتی
گوشواره 750 مات و براق (5/130گرم) رزگلد و شکلاتی
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

مدال گوشواره
عیار 750 750
سطح محصول مات و براق مات و براق
سایز
وزن (3/810گرم) (5/130گرم)
رنگ رزگلد و شکلاتی رزگلد و شکلاتی
+E


20% درخشندگی بیشتر