مشخصات محصول

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
مدال 750 سطح محصول (4/640 گرم) رزگلد-شکلاتی-زرد
گوشواره 750 مات و براق (6/260 گرم) رزگلد-شکلاتی-زرد
انگشتر 750 مات و براق 50 الی 60 (4/050 گرم) رزگلد-شکلاتی-زرد
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

مدال گوشواره انگشتر
عیار 750 750 750
سطح محصول مات و براق مات و براق مات و براق
سایز 50 الی 60
وزن ( 4/640 گرم) ( 6/260 گرم) (4/050 گرم)
رنگ رزگلد-شکلاتی-زرد رزگلد-شکلاتی-زرد رزگلد-شکلاتی-زرد
+E


20% درخشندگی بیشتر