نیم ست رقص سماع
هم ساغر و هم باده و هم جام الستی،
در رقص سما آمده ای از می جانان،
با کس چه بگویم که تو آن شاهد مستی

نیم ست رقص سماع
هم ساغر و هم باده و هم جام الستی،
در رقص سما آمده ای از می جانان،
با کس چه بگویم که تو آن شاهد مستی

مشخصات محصول

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
مدال 750 سطح محصول (3/930 گرم) رزگلد-شکلاتی-زرد
گوشواره 750 مات و براق (5/000 گرم) رزگلد-شکلاتی-زرد
انگشتر 750 مات و براق 50 الی 60 (3/200 گرم) رزگلد-شکلاتی-زرد
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

مدال گوشواره انگشتر
عیار 750 750 750
سطح محصول مات و براق مات و براق مات و براق
سایز 50 الی 60
وزن ( 3/930 گرم) ( 5/000 گرم) (3/200 گرم)
رنگ رزگلد-شکلاتی-زرد رزگلد-شکلاتی-زرد رزگلد-شکلاتی-زرد
+E


20% درخشندگی بیشتر