مشخصات محصول(نیم ست رایحه)

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
مدال 750 مات و براق (3/710گرم) رزگلد و شکلاتی
انگشتر 750 مات و براق 50 الی60 (2/807گرم) رزگلد و شکلاتی
گوشواره 750 مات و براق (4/550گرم) رزگلد و شکلاتی
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

مدال انگشتر گوشواره
عیار 750 750 750
سطح محصول مات و براق مات و براق مات و براق
سایز 50 الی 60
وزن (3/710گرم) (2/807گرم) (4/550گرم)
رنگ رزگلد و شکلاتی رزگلد و شکلاتی رزگلد و شکلاتی
+E


20% درخشندگی بیشتر