ساحل

عصر یک روز زیبای بهاری، پای برهنه کنار ساحل زیبای دریا قدم میزدم. دریا بسیار آرام بود. در حالی که وزش نسیم خنک بهاری گونه هایم را نوازش میکرد، دور مو هایم بازی میکرد. نگاهم به وسعت ساحل و سنگ هایی که به زیبایی کنار ساحل خودنمائی میکردند افتاد. این خاصیت دریاست، به همه چیز وسعت و جای فوق العاده میبخشد، تابش نور خورشید همراه با حرکات مواج و زیبای دریا بر روی سنگ های ساحلی آنها را مانند الماس درخشان نموده بود. بی اراده خم شدم، مشتی الماس برداشتم. همچنان که محو زیبائی آنها شده بودم ، ایده دستبند ساحل جان گرفت. طراحی آرامش ساحلی،شکوه غروب و درخشش باورنکردنی نور خورشید روی سنگ های ساحل رادر این اثر منحصر بفرد یکجا خواهید یافت.

ساحل

عصر یک روز زیبای بهاری، پای برهنه کنار ساحل زیبای دریا قدم میزدم. دریا بسیار آرام بود. در حالی که وزش نسیم خنک بهاری گونه هایم را نوازش میکرد، دور مو هایم بازی میکرد. نگاهم به وسعت ساحل و سنگ هایی که به زیبایی کنار ساحل خودنمائی میکردند افتاد. این خاصیت دریاست، به همه چیز وسعت و جای فوق العاده میبخشد، تابش نور خورشید همراه با حرکات مواج و زیبای دریا بر روی سنگ های ساحلی آنها را مانند الماس درخشان نموده بود. بی اراده خم شدم، مشتی الماس برداشتم. همچنان که محو زیبائی آنها شده بودم ، ایده دستبند ساحل جان گرفت. طراحی آرامش ساحلی،شکوه غروب و درخشش باورنکردنی نور خورشید روی سنگ های ساحل رادر این اثر منحصر بفرد یکجا خواهید یافت.

مشخصات محصول

عیار سطح محصول سایز وزن نوع سنگ رنگ مینا
دستبند 750 براش 1 الی 4 (20/820 گرم) زیرکونیا زرد سرامیک
انگشتر 750 براش 50 الی 60 (5/290 گرم) زیرکونیا زرد سرامیک
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

دستبند انگشتر
عیار 750 750
سطح محصول براش براش
سایز 1 الی 4 50 الی 60
وزن (20/820 گرم) (5/290 گرم)
نوع سنگ زیرکونیا زیرکونیا
رنگ زرد زرد
مینا سرامیک سرامیک
+E


20% درخشندگی بیشتر