مشخصات محصول

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
دستبند 750 مات و براق 1 الی 4 (11/96 گرم) رزگلد-شکلاتی-زرد
انگشتر 750 مات و براق 50 الی 60 (2/76 گرم) رزگلد-شکلاتی-زرد
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

دستبند انگشتر
عیار 750 750
سطح محصول مات و براق مات و براق
سایز 1 الی 4 50 الی 60
وزن ( 11/96 گرم) (2/76 گرم)
رنگ رزگلد-شکلاتی-زرد رزگلد-شکلاتی-زرد
+E


20% درخشندگی بیشتر