رامش
رامش و آرامش، صدای مهر و عشق را که در میان تارهای ظریف ساز با دستان هنرمندانه نواخته می شود بشنو که دل با شنیدنش به راستی آرام می گیرد. چرخش مسخ کننده رامش گری گوش نواز ، به زینت گری چشم نواز، اثری هنرمندانه است که با استادی تمام خلق گردیده تا چشم ها هم از نعمت موسیقی بهره ای ببرند .

مشخصات محصول

عیار سطح محصول سایز وزن نوع سنگ رنگ
دستبند 750 براش 1 الی 4 (18/34 گرم) زیرکونیا زرد
انگشتر 750 براش 50 الی 60 (3/1 گرم) زیرکونیا زرد
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

دستبند انگشتر
عیار 750 750
سطح محصول براش براش
سایز 1 الی 4 50 الی 60
وزن (18/34 گرم) (3/1 گرم)
نوع سنگ زیرکونیا زیرکونیا
رنگ زرد زرد
+E


20% درخشندگی بیشتر