گیسو
هر چه شد آن پیچک گیسو به هم تابیده تر مشکل این عاشق سرگشته شد پیچیده تر

سست شد ایمان من تا تاب دادی زلف را خواستی این شاخه پوسیده را پوسیده تر

قیمتی تر میشوی همچون عقیق سرخ رو هر چه باشی ای دل عاشق به خون غلتیده تر

تکرار در تکرار ، سادگی در کنار پیچیدگی ، نقطه در برابر سطح ، همه و همه در این اثر هنری بکار گرفته شده تا زیبایی دست های شما را چندین برابر نماید.

مشخصات محصول

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
دستبند 750 براش 1 الی 4 (24/060 گرم) رزگلد و سفید
انگشتر 750 براش 50 الی 60 (5/830 گرم) رزگلد و سفید
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

دستبند انگشتر
عیار 750 750
سطح محصول براش براش
سایز 1 الی 4 50 الی 60
وزن (24/060 گرم) (5/830 گرم)
رنگ رزگلد و سفید رزگلد و سفید
+E


20% درخشندگی بیشتر