پرسا
افسانه پرنده خارزار حکایت پرنده ای است عاشق که در طول عمر خود یک بار به زیبایی هر چه تمام آواز میخواند، به طوری که همه پرندگان با شنیدن آواز جان بخش او جمع شده و بر سر جای خود میخکوب میشوند، و خداوند در آسمان بر او لبخند ستایش میزند. آواز آسمانی او به بهای جانش تمام میشود و جان خود را از دست میدهد، دانه دانه پر هایش در دستان باد، رقص کنان بر زمین می افتد و الهام بخش ساخت دستبندی زیبا میشود که اکنون در دستان زیبای توست و همچنان آواز میخواند و میدرخشد.

مشخصات محصول

عیار سطح محصول سایز وزن نوع سنگ رنگ مینا
دستبند 750 براش 1 الی 4 (14/82 گرم) زیرکونیا زرد سرامیک
انگشتر 750 براش 50 الی 60 (3/41 گرم) زیرکونیا زرد سرامیک
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

دستبند انگشتر
عیار 750 750
سطح محصول براش براش
سایز 1 الی 4 50 الی 60
وزن (14/82 گرم) (3/21 گرم)
نوع سنگ زیرکونیا زیرکونیا
رنگ زرد زرد
مینا سرامیک سرامیک
+E


20% درخشندگی بیشتر