پاپیون
آسمان، آبی، ضیافتی برپا،
میچرخند و می رقصند گل ستاره ای ها
آفتاب، لبخند بر لب غرق بر تماشا

پاپیون
آسمان، آبی، ضیافتی برپا،
میچرخند و می رقصند گل ستاره ای ها
آفتاب، لبخند بر لب غرق بر تماشا

مشخصات محصول

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
دستبند 750 مات و براق 1 الی 4 (13/3 گرم) زرد و رزگلد
انگشتر 750 مات و براق 50 الی 60 (3/470 گرم) زرد و رزگلد
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

دستبند انگشتر
عیار 750 750
سطح محصول مات و براق مات و براق
سایز 1 الی 4 50 الی 60
وزن ( 13/3 گرم) (3/470 گرم)
رنگ زرد و رزگلد زرد و رزگلد
+E


20% درخشندگی بیشتر