نیم ست گیسو
هر چه شد آن پیچک گیسو به هم تابیده تر مشکل این عاشق سرگشته شد پیچیده تر

سست شد ایمان من تا تاب دادی زلف را خواستی این شاخه پوسیده را پوسیده تر

قیمتی تر میشوی همچون عقیق سرخ رو هر چه باشی ای دل عاشق به خون غلتیده تر

تکرار در تکرار ، سادگی در کنار پیچیدگی ، نقطه در برابر سطح ، همه و همه در این اثر هنری بکار گرفته شده تا زیبایی دست های شما را چندین برابر نماید.

نیم ست گیسو
هر چه شد آن پیچک گیسو به هم تابیده تر مشکل این عاشق سرگشته شد پیچیده تر

سست شد ایمان من تا تاب دادی زلف را خواستی این شاخه پوسیده را پوسیده تر

قیمتی تر میشوی همچون عقیق سرخ رو هر چه باشی ای دل عاشق به خون غلتیده تر

تکرار در تکرار ، سادگی در کنار پیچیدگی ، نقطه در برابر سطح ، همه و همه در این اثر هنری بکار گرفته شده تا زیبایی دست های شما را چندین برابر نماید.

مشخصات محصول(نیم ست گیسو)

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
مدال 750 براق (5/160گرم) رزگلد و سفید- زرد و سفید
انگشتر 750 براق 50 الی 60 (3/450گرم) رزگلد و سفید- زرد و سفید
گوشواره 750 براق (5/770گرم) رزگلد و سفید- زرد و سفید
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

مدال انگشتر گوشواره
عیار 750 750 750
سطح محصول براق براق براق
سایز 50 الی 60
وزن (5/160گرم) (3/450گرم) (4/770گرم)
رنگ رزگلد و سفید- زرد و سفید رزگلد و سفید- زرد و سفید رزگلد و سفید- زرد و سفید
+E


20% درخشندگی بیشتر