مشخصات محصول(نیم ست کارتیه)

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
مدال 750 مات و براق (5/15گرم) رزگلد-شکلاتی
انگشتر 750 مات و براق 1 الی 4 (3/46گرم) رزگلد-شکلاتی
گوشواره 750 مات و براق (5/28گرم) رزگلد-شکلاتی
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

مدال انگشتر گوشواره
عیار 750 750 750
سطح محصول مات و براق مات و براق مات و براق
سایز 50 الی 60
وزن (5/15گرم) (3/46گرم) (5/28گرم)
رنگ رزگلد – شکلاتی رزگلد – شکلاتی رزگلد – شکلاتی
+E


20% درخشندگی بیشتر