شیرین

کیمیای عقل با کیمیای عشق فرق دارد. عقل محتاط است، ترسان و لرزان گام برمیدارد. با خودش میگوید: مراقب باش آسیبی نبینی. اما مگر عشق این طور است؟ تنها چیزی که عشق میگوید این است: خودت را رها کن بگذار برود. عقل به آسانی خراب نمیشود… اما عشق خودش را ویران میکند. گنج ها و خزانه ها هم در دل ویرانه یافت میشوند، پس هر چه هست در دل خراب شیرین است.او را در دست بگیر تا گنج را بیابی. توضیحات:
براق و مات، کمپوزیسیون متضادها، عشق و عقل. ترکیب شگفت انگیزی که این اثر را منحصربفرد نموده است.

شیرین

کیمیای عقل با کیمیای عشق فرق دارد. عقل محتاط است، ترسان و لرزان گام برمیدارد. با خودش میگوید: مراقب باش آسیبی نبینی. اما مگر عشق این طور است؟ تنها چیزی که عشق میگوید این است: خودت را رها کن بگذار برود. عقل به آسانی خراب نمیشود… اما عشق خودش را ویران میکند. گنج ها و خزانه ها هم در دل ویرانه یافت میشوند، پس هر چه هست در دل خراب شیرین است.او را در دست بگیر تا گنج را بیابی. توضیحات:
براق و مات،کمپوزیسیون متضادها، عشق و عقل. ترکیب شگفت انگیزی که این اثر را منحصربفرد نموده است.

مشخصات محصول

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
دستبند 750 براش و براق 1 الی 4 (18/000 گرم) شکلاتی و زرد و رزگلد
انگشتر 750 براش و براق 50 الی 60 (3/300 گرم) شکلاتی و زرد و رزگلد
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

دستبند انگشتر
عیار 750 750
سطح محصول براش و براق براش و براق
سایز 1 الی 4 50 الی 60
وزن (18/000 گرم) (3/300 گرم)
رنگ شکلاتی و زرد و رزگلد شکلاتی و زرد و رزگلد
+E


20% درخشندگی بیشتر