رقص سماع 1
سماع جان را به رقص می آورد و روح را به وجد و دریچه ای است به سوی رحمت پروردگار .

سماع وسیله ای است برای سبکی و عروج روح که انسان را از این دنیا بیرون کشیده و به عالمهای بهتر رهنمون میسازد . قوس امواج دلربای درویشان بی مثالی می کشاند که این اثر همه را در خود یکجا آورده است .

مشخصات محصول

عیار سطح محصول سایز وزن نوع سنگ رنگ
دستبند 750 براش 1 الی 4 ( 17/300 گرم) زیرکونیا رزگلد و شکلاتی
انگشتر 750 براش 50 الی 60 (3/650 گرم) زیرکونیا رزگلد و شکلاتی
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

دستبند انگشتر
عیار 750 750
سطح محصول براش براش
سایز 1 الی 4 50 الی 60
وزن ( 17/300 گرم) (3/650 گرم)
نوع سنگ زیرکونیا زیرکونیا
رنگ رزگلد و شکلاتی رزگلد و شکلاتی
+E


20% درخشندگی بیشتر