نیم ست رها

موسیقی بهار چون موجی از لطافت،
شادی نشاط، نور در صحنه، فضا مترنم بود،
تالار دره راه تا انتهای دامنه می‌پیمود

نیم ست رها
موسیقی بهار چون موجی از لطافت،
شادی نشاط، نور در صحنه، فضا مترنم بود،
تالار دره راه تا انتهای دامنه می‌پیمود

مشخصات محصول

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
مدال 750 سطح محصول (3/440 گرم) رزگلد-شکلاتی-زرد
گوشواره 750 مات و براق (4/910 گرم) رزگلد-شکلاتی-زرد
انگشتر 750 مات و براق 50 الی 60 (3/500 گرم) رزگلد-شکلاتی-زرد
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

مدال گوشواره انگشتر
عیار 750 750 750
سطح محصول مات و براق مات و براق مات و براق
سایز 50 الی 60
وزن ( 3/440 گرم) ( 4/910 گرم) (3/500 گرم)
رنگ رزگلد-شکلاتی-زرد رزگلد-شکلاتی-زرد رزگلد-شکلاتی-زرد
+E


20% درخشندگی بیشتر