مینو
مینو کجاست؟ کجا به دنبال بهشت خود میگردی؟ زیر پای مادر؟ آیا درباره ماجرای عشق در یک نگاه هرگز شنیده ای؟ آری این اولین نگاه تو پس از به دنیا آمدنت به چشمان پر مهر مادر بود که تو را برای همیشه عاشق کرد.
عاشق مهر و زیبائی او. پس زیر پای او به دنبال مینو نگرد. دستهایش را بگیر و بر آنها بوسه بزن که گلی از گلهای بهشت را لمس کرده و بوسیده ای و از عطر مهربانی دستانش لبریز شو. هم اکنون در آغوش مینوی زندگیت عاشقانه آرام بگیر. پیچش سطوح براق و مات در کنار هم آراسته به نقش گلهای زیبا آرامشی خاص را به بیننده القامی نماید.

مینو
مینو کجاست؟ کجا به دنبال بهشت خود میگردی؟ زیر پای مادر؟ آیا درباره ماجرای عشق در یک نگاه هرگز شنیده ای؟ آری این اولین نگاه تو پس از به دنیا آمدنت به چشمان پر مهر مادر بود که تو را برای همیشه عاشق کرد.
عاشق مهر و زیبائی او. پس زیر پای او به دنبال مینو نگرد. دستهایش را بگیر و بر آنها بوسه بزن که گلی از گلهای بهشت را لمس کرده و بوسیده ای و از عطر مهربانی دستانش لبریز شو. هم اکنون در آغوش مینوی زندگیت عاشقانه آرام بگیر. پیچش سطوح براق و مات در کنار هم آراسته به نقش گلهای زیبا آرامشی خاص را به بیننده القامی نماید.

مشخصات محصول

عیار سطح محصول سایز وزن رنگ
دستبند 750 براش 1 الی 4 (17/210 گرم) شکلاتی و رزگلد
انگشتر 750 براش 50 الی 60 (3/930 گرم) شکلاتی و رزگلد
+E


20% درخشندگی بیشتر

مشخصات محصول

دستبند انگشتر
عیار 750 750
سطح محصول براش براش
سایز 1 الی 4 50 الی 60
وزن (17/210 گرم) (3/930 گرم)
رنگ شکلاتی و رزگلد شکلاتی و رزگلد
+E


20% درخشندگی بیشتر